İletişim

FİRMA BİLGİLERİ

Naron Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Telefon 0850 644 25 22
0216 445 77 45
GSM: 0531 793 62 22

Anadolu Yakası

Ercüment Batanay Cad. no:25 Ataşehir/İstanbul

Avrupa Yakası

Ataköy 7-8-9-10. Kısım mh. Nef22 Sitesi E .Blok Kat:18 D:261

Ümraniye VD. 6291091452
Mersis No:0629109145200001
Tic. Sic. No:173264-5
NARON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Ziraat Bankası Şenesenevler İBAN : TR11 0001 0009 4688 2376 1950 01
QNB Finansbank – Enpara İBAN : TR52 0011 1000 0000 0082 8321 40
T.C Garanti Bankası Bostancı İBAN : TR78 0006 2000 7460 0006 2969 01

Endüstriyel Yazılım Çözümleri

Farklı tipte işletme programlarını endüstriyel alanlara uygun bir şekilde optimize ederek
kullanılan programlara endüstriyel yazılım adı verilir. Endüstriyel alanda kullanılmak üzere
tasarlanan bu yazılımlar üretim aşamasına katkıda bulunmanın yanında var olan yürütme
işlemlerinde de kontrol amaçlı kullanılmaktadır. Bunların yanında tasarım ve servis sağlayıcı
olarak da görev yapabilen yazılım türleri de mevcuttur.

Teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde üretim alanına girmesi kaçınılmaz bir son olarak
yaşandı. Bakıldığında klasik metotların yerini dijital dünyaya bırakması zaman ve ekonomik
açıdan işletmelere büyük bir fayda sağladığı bir kesin. Artık var olan veriler daha güçlü bir
konumda elde edilebilir ve saklanabilir bir hale geldi. Endüstriyel yazılım gibi pek çok yazılım
yapılan işi daha verimli bir hale getirdi. Eskiden yaşanan sorunlar bu yazılımlar sayesinde en
aza inmekle birlikte kolay bir şekilde çözüme kavuşması bakımdan işletmelere büyük bir
kolaylık sağladı.

Endüstriyel Yazılımın Önemi
Karekod yazılım tarafından sağlanan endüstriyel yazılım çözümleri endüstriyel alanda
üretimin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları kolaylaştırır. Endüstri 4.0 ile birlikte çok
büyük değişiklikler ve gelişmeler yaşanmakta. Sektör bir dijital devrim yaşıyor. İnsan kaynaklı
üretim yerini yavaş yavaş yarı otonom bir sisteme bırakıyor. Bu gelişen dünyada yaşanan bu
değişiklikleri kulak ardı etmek büyük bir hata olur. Bu kapsamda büyümek ve çağa ayak
uydurmak adına endüstriyel yazılım çözümlerine başvurmak en büyük gerekliliktir.

Demirbaş Takip Uygulamaları

Herhangi bir işletme veya kurumunda yapılan faaliyetlerde kullanılan her tür malzeme, eşya
demirbaş olarak adlandırılır. İşletmeler bünyesinde bulunan bu demirbaşların belli bir sistem
üzerinde tanımlanması ve bunların takibinin yapılması gereklidir. Demirbaş takip
uygulamaları yardımı ile taşınır ve taşınmazların takibi yapılıp bunların etiketlenmesi ve
gerekli kontrollere tabi tutulmasını bu programlar sağlamaktadır.
İşletmelerde bulunan demirbaşların kime zimmetli olduğu da yine bu program üzerinden
kontrol edilebilme imkanına sahip. Demirbaş takibi; el terminali modülü, sayım modülü,
zimmetleme modülü, raporlama modülü, tanımlama modülü, barkod yazıcı ve demirbaş
etiketi gibi donanımlar yardımı ile yapılır.

Demirbaş Takip Programının Faydaları
Yapılacak olan demirbaş takibinde en önemli noktalardan biri de var olan demirbaşların
kodlanarak bu kodların uygun cihazlar yardımıyla takibinin yapılabilmesine olanak
sağlamasıdır. Bilgisayar sistemi üzerinde takibi yapılan bu sistem için en sık tercih edilen
yöntem barkodlama yöntemidir. Bu sistemde barkodlanan demirbaşlara taşınabilir cihazlar
yardımı ile kayıt yapılarak sisteme aktarılma işlemine tabi tutulur. Karekod yazılım tarafından
hizmet verilen demirbaş takip programları işletmelerde var olan demirbaş bilgilerine daha
hızlı bir şekilde ulaşım imkanı sunar. Bunun yanında bu işlemler dijital ortamda yapıldığı için
yaşanacak kağıt israfının da önüne geçilmiş olacaktır. Bu sonuçlar işletmelerin zamandan
tasarruf ederek ekonomik bir yol izlemesini sağlamış olacaktır. Ayrıca bu uygulama sayesinde
yaşanabilecek demirbaş kayıpları kontrol altına alınmış olunacaktır.

Otomat Takip Sistemi

Bir tuş yardımı ile işlemeye başlayan ve belli bir programa dayalı çalışan makinelere genel
olarak verilen ada denir. Otomatlar; ısı değişimi nedeni ile, ışıkla harekete geçme ve elektrik
gücü ile çalışan modellere ayrılırlar. Isı değişimi ile çalışan otomat sistemlerine
buzdolaplarında bulunan soğukluk denge sistemi örnek verilebilir. Elektrik gücü yardımı ile
çalışan otomat modellerine ise örnek olarak otomatik şalter sistemi verilebilir. Işığın harekete
geçmesi ile aktifleşen otomat modelinde ise lavabolarda bulunan ışık sistemleri söylenebilir.

Otomat Takip Sistemleri
Otomatlar insansız olarak hizmet vermek adına, bankomat ve bankamatik şeklinde
tasarlanmış makinelerdir. Bu makinelerin 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermesi bu
makinelerin tercih edilmesi açısından büyük bir artı olarak görülüyor. İçecek otomatları (Çay
ve kahve hazırlayıcılar) içecekleri hazırlamakla kalmıyor bunun sunumunu ve verilen ücretin
para üstünü müşterilere sunması bakımından da bu sektöre farklı bir boyut açtı. Çok yer
kaplamamaları nedeniyle oldukça kullanışlı olan bu otomat takip sistemleri karekod yazılım
tarafından müşterilere sunulacak olan güçlü hizmetlerle işletmelere büyük bir fayda
sağlayacak. Bunlara ek olarak bu otomatların kontrolüne sahip olmak da yine karekod yazılım
tarafından sizlere sunulan hizmetlerle mümkün. Otomatların kurulumunda herhangi bir
yaşanabilecek bir zorluk olmaması ve maliyet konusunda yüksek karlılık oranı sağlaması
açısından da işletmeler tarafından tercih edilmesi gereken sitemler arasında yer alıyor.

Özel Yazılım Hizmetleri

İşletmelerin kendine özgü olarak geliştirilen yazılım türlerine özel yazılım denir. Bu tür yazılımlar işletmelerin belli bir ihtiyacını gidermek adına geliştirilir. Şirketler bu yazılımları daha pratik olması ve var olan maliyetin düşmesi adına sıkça tercih etmektedir. Ancak bu hizmeti kullanılacak işletmelere uyumlu hale gelmesi açısından bir ön hazırlığa ihtiyaç duyulmaktadır.Şirketler var olan ihtiyaçlarını gidermek adına piyasada yer alan uygulamaları satın aldığı gibi bunların yanında kendilerine özel yazılımları da tercih edebilir. Bu iki durumunda kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

Özel Yazılım Hizmetlerinin Önemi
Hemen hemen pek çok firma özel yazılım hizmetlerinden yararlanarak kendinde var olan sorunlara uygun çözümler getirilmesi konusunda büyük bir adım atıyor. Özel yazılım hizmetlerinin diğer yazılımlardan farkı da burada ortaya çıkıyor. Özel yazılımlar tasarlandıkları şirketlere tam anlamıyla uyumlu oldukları için yaşanılan problemlere karşı tam bir nokta atışı yapılmış oluyor. İşletmeler herhangi bir kriz yaşaması durumda karekod yazılım tarafından verilen özel yazılım hizmetlerine başvurarak var olan sorunun giderilmesini sağlayabilir. Bu kapsamda işletmelerin yaşadığı sorunu tam ve eksiksiz olarak anlatması tasarlanacak olan
yazlımın uygunluğu açısından önemlidir. Bu hizmete başvuran işletmelerin illa ki bir sorun
yaşamasına gerek yoktur. Bazı durumlarda bir noktada gelişim sağlamak adına da özel yazılım
hizmetlerine başvuru yapabilirler. Bunların yanında işletmeler zaman ve ekonomik açıdan da
tasarruf sağlamış olacaktır.

Web Tabanlı Uygulama

İnternet ağı yardımıyla ulaşım sağlanabilen uygulama türlerine web tabanlı uygulama adı
verilir. Bu tür programların daha kolay olarak kullanılabilmesi çokça tercih edilmesinde
önemli bir etken olarak görülüyor. Web tabanlı uygulamalar bilgisayara herhangi bir yükleme
ve kurma işlemi yapmaya gerek kalmadan kullanıcılara kullanma imkânı sunuyor. Kullanıcılar
kişisel bilgisayarı yanında olmaksızın istediği yerden istediği zamanda bu uygulamaya
ulaşarak müşteriler ile iletişim kurabilme imkânına sahip.

Bu uygulamalarda herhangi bir güncelleme yapmaya gerek duyulmuyor. Sadece sunucu
bilgisayarda bulunan uygulamanın güncellenmesi yeterli oluyor. Böylelikle tüm
bilgisayarlardan güncellenmiş uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Ayrıca bu sistem üzerinde
kişi istediği kullanıcılara özel yetkiler verme hakkına da sahip.

Web Tabanlı Uygulamanın Faydaları
Bu sistem sayesinde daha geniş kitlelere ulaşım sağlanması bu uygulamanın tercih
edilmesinde önemli bir faktör konumundadır. Bu tür uygulamaları genel olarak e-ticaret
üzerine çalışan firmalar tercih etmektedir. Kişi bu uygulama yardımıyla uygun yönetim ve
denetimi de düzgün bir şekilde gerçekleştirebilir. Karekod yazılım tarafından sağlanacak web
tabanlı uygulamalara daha sık kullanılan mobil cihazlar üzerinden ulaşmak da mümkün. Bu
uygulama sayesinde müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar arasında var olan iletişim
mekanizması daha hızlı bir şekilde kolay olarak gerçekleşmeye devam etmiş olur. Her tip
kullanıcı hitap eden bu uygulamalar daha az sorun yaşanması açısından da tercih konusunda
bir adım önde yer alıyor. Başlı başına internetinizin olması bu işlemleri yapmanız adına tek
gerekli olan şey.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeryüzü üzerinde bulunan bölgelerin tanımlanmasını sağlayan, var olan verileri saklayan ve
bu verilerin kullanılmasına neden olan bilgisayar sistemine coğrafi bilgi sistemi denir. Coğrafi
bilgi sistemlerinin pek çok bileşeni vardır. Bu bileşenlerden yazılım kısmı; var olan coğrafi
bilgileri depolamaya, bunların görüntülenmesi ve incelenmesine yardım edilmesi üzerine
tasarlanan yüksek düzeyli bir programlama algoritmasıdır.
Coğrafi bilgi sistemlerinin en önemli bileşeni olan veri, kullanıcılara var olan coğrafi konum
hakkında o bölgeyi tanımlayıcı bilgileri grafik vb. yardımıyla sunar. Bu bilgilere ulaşılmasının
nedeni yaşanan sorunları çözmek adınadır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi
Coğrafi bilgi sistemleri, işletme ve kurumları yapacakları çalışmalarda var olan verileri
inceleyerek ona göre bir yol haritası çizmede önemli bir kolaylık sağlar. Aslında coğrafi bilgi
sistemleri bünyesinde barındırdığı veriler ile birlikte bu verilerin örneklendirilmesi,
incelenmesi ve karar aşamasında sağladığı destek düzeneği yardımıyla kullanıcıların işini
kolaylaştıran büyük bir bütündür. Kişi, işletme ve kurumlar karekod yazılım tarafından
sağlanan coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak bilgi akışının daha hızlı bir şekilde olmasını
sağlayacaktırlar. Bununla birlikte iş verimliliğinin de artması bu sistemlerin tercih edilmesi
açısından önemli bir etken. Bu sistemlerin kullanılması kullanıcılara yapacağı iş üzerinde etkin
ve doğru bir inceleme seçeneği yaratacak ve böylelikle yapılacak işin kalitesi de bir kat daha
artmış olacaktır. Tüm bunların yanında sağladı zaman tasarrufu da kullanıcılara büyük
kolaylık sağlayacaktır.

Mobil Yazılım Çözümleri

Günümüzde en etkili platform haline gelen mobil dünya büyüklü küçüklü her işletmenin
tercih ettiği bir araç haline geldi. İşletmeler müşterilere daha kolay ulaşmak adına bu yazılım
türlerini tercih etme konusunda gün geçtikçe daha da istekli bir konuma geldi. Bu yazılımlar
sayesinde herhangi bir mekâna gerek duymadan sanal ortamda oluşturulan dünyada
müşteriler güvenli bir şekilde isteklerine ulaşabiliyor. Bunun yanında satış stratejileri
kapsamında işletmenin arz ettikleri ürünleri potansiyel müşterilere ulaştırma bakımından da
bu tür yazılımlar işletmelerin işini bir hayli kolaylaştırıyor.
Yaşadığımız dünyanın merkezi haline gelen mobil dünya insanların günlerinin önemli bir
bölümünü geçirdiği bir mecra haline geldi. Bu yaşanan teknolojik gelişmelere duyarsız kalmak
hiçbir işletmenin yararına olmayacak bir durum.

Mobil Yazılım Çözümleri
Karekod yazılım tarafından sağlanan bu çözümler işletmelerin yararına olacaktır. Bu sayede
müşteriler herhangi bir aracı olmadan alacakları mala ulaşmış olacaktır. Bunun hızlı bir
şekilde gerçekleşmesi ve işletmeler açısından ekonomik bir fayda sağlaması mobil
yazılımların önemini gösteriyor. Eğer işletmeler daha geniş alanlara yayılmak ve büyümek
adına faaliyetler yapmak istiyorsa muhakkak mobil yazılım çözümleri konusu üzerinde
dikkatle durmalıdır. Bu uygulama içerisinde müşterilerin e-posta adreslerine ve telefon
numaralarına ulaşılması durumunda bu mecralardan daha sonra satışa çıkarılacak ürünlerin
reklamlarını müşterilere ulaştırma konusunda daha az sıkıntı çekilmiş olunacaktır. Ayrıca bu
sayede sisteme kayıtlı kişileri görüp ona göre bir hedef kitle belirlenmesi de işletme açısından
bir artı daha olacaktır.

Masaüstü Yazılım Çözümleri

İşletmeler var olan iş gücünü azaltmak ve sahip olan verileri düzgün bir şekilde kaydedip
depolamak adına masaüstü yazılım uygulamaları kullanır. Pek çok konuda işlerin daha hızlı,
kolay ve güvenilir bir şekilde işlemesi adına bu programlara başvurulur. Büyük şirketlerin
sahip olduğu verilerin sağlılık şekilde korunup saklanmasına gerek vardır. Bu aşamada bu
uygulamalar kullanılır. Masaüstü yazılımları web tabanlı yazılımlara oranla daha çeşitli
işlevleri yerine getirebilme imkânına sahiptir. Bu uygulamalar üzerinde var olan durumu
istatistik ve grafik olarak görme ve yorumlama imkânı yine şirketlere sunulmaktadır.

Masaüstü Yazılımlarının Önemi
İşletmelerde yaşanacak hataları en aza indirmek adına bu uygulamaların kullanılması
gereklidir. Yapılacak işlemler bu sayede daha verimli bir hale gelirken harcanacak zaman
konusunda da tasarruf edilmiş olacaktır. İşlerin belli bir plana girmesi ve bunun takibi yine bu
programlar üzerinde sağlanabilir. Bu noktada karekod yazılım kişilere güçlü masaüstü yazılım
çözümleri sunuyor. Gerek küçük gerek büyük işletmeler için artık bir gereklilik haline gelen
bu hizmetlerin alınması işleyiş konusunda işletmelere oldukça artı bir değer katacaktır. Her
yönetim mekanizması var olan işleyiş hakkında detaylı bilgi ve kontrol yollarına ulaşmak ister.
Bu aşamada masaüstü yazılım uygulamalarını kullanması gereklidir. Böylelikle yapılan
işlemlerin bilgileri hem güvenli bir şekilde depolanmış olacak hem de ileri ki zamanda
verilecek kararlara bir ışık tutması adına oldukça faydalı hale gelmiş olacaktır.

Bakım Takip Sistemi

İşletmelerin bünyesinde var olan makinelerin sıfır hata yaparak kapasitelerinin altında
çalışmamasını denetlemek ve gözlemlemek işletmelere düşen bir görevdir. İşletmeler bakım
ve onarım yöntemlerini kullanarak ileri bir zamanda yaşanabilecek makine kaynaklı teknik
sorunları görebilir ve bunlara zamanında önlem alarak iş aksamasını en aza indirebilir. Ayrıca
işletmeler bu yönetimi kullanarak en yüksek verimi yakalamaya çalışırlar. İşletmeler bakım
alanında; tesis ömrünü arttırmak, üretim maliyetini düşürmek, üretim sürekliliği sağlamak ve
ürün kalitesinde artış göstermek adına belli başlı faaliyetler yürütür. Bu bakım planlarında
işletmeler zamanla yapılacak olan bakımlar için alınacak yedek parça ve bunları sağlayacak iş
gücü ihtiyaçlarını bir düzen çerçevesinde gerçekleştirir.
İşletmeler makine ve tesis konularında en uzun ömürlü ve hiç hata yaşamadan bunları
kullanmayı amaçlar. Bunları yaparken de en az gideri yakalamaya çalışır. Eğer işletmeler
doğru bakım ve onarım yönetimi sağlarlarsa var olan ekipman masraflarını üretimin
masraflarının %10 oranında daha düşük bir şekilde gerçekleştirmiş olur.
Bakım Takip Çözümleri
Karekod yazılım tarafından hizmet verilen bakım takip çözümleri işletmelerin makine,
ekipman ve teçhizatlarının bakım planlarını hazırlamalarında yaşanacak bakım giderlerini
hesaplamaya ve buna yönelik çalışmalar yürütmeye olanak sağlar. Periyodik aralıklarla
yaşanan arıza istatistikleri bu hizmet ile izlenebilir bir hale gelir. Bu sayede işletmeler bakım
zamanını düzgün bir şekilde takip ederek zaman ve ekonomik olarak kazanç sağlamış
olacaktır.