Endustriyel Yazılım Çözümleri

Değişik tipte şirket programlarını endüstriyel alanlara uygun bir biçimde optimize ederek
kullanılan programlara endüstriyel yazılım ismi verilir. Endüstriyel alanda kullanılmak üzere
planlanan bu yazılımlar yapım düzeyine katkıda bulunmanın yanında var olan yürütme
operasyonlarında da hakimiyet emelli kullanılmaktadır. Bunların yanında tasarım ve servis sağlayıcı
olarak da misyon yapabilen yazılım cinsleri de mevcuttur.

Teknolojik büyümelerin süratli bir biçimde yapım alanına girmesi kaçınılmaz bir son olarak
yaşandı. Bakıldığında basmakalıp metotların yerini dijital dünyaya vazgeçmesi zaman ve ekonomik
açıdan firmalara büyük bir fayda sağladığı bir kesin. Artık var olan bilgiler daha eforlu bir
konumda elde edilebilir ve saklanabilir bir hale geldi. Endüstriyel yazılım gibi pek çok yazılım
yapılan işi daha yararlı bir hale getirdi. Daha Öncekinden yaşanan meseleler bu yazılımlar sayesinde en
aza inmekle beraber basit bir biçimde çözüme kavuşması bakımdan firmalara büyük bir
basitlik sağladı.

Endüstriyel Yazılımın Önemi
Karekod yazılım tarafından sağlanan endüstriyel yazılım çözümleri endüstriyel alanda
yapımın niteliğini çoğaldırmaya müteveccih çalışmaları basitleştirir. Sanayi 4.0 ile beraber çok
büyük farklılıklar ve büyümeler yaşanmakta. Sektör bir dijital devrim yaşıyor. İnsan kaynaklı
yapım yerini yavaş yavaş yarı özerk bir sisteme vazgeçiyor. Bu büyüyen dünyada yaşanan bu
farklılıkları kulak arkasını etmek büyük bir kusur olur. Bu kapsamda gelişmek ve çağa ayak
uydurmak ismine endüstriyel yazılım çözümlerine müracaat etmek en büyük lüzumluluktur.

Bakım Takip Sistemi

Şirketlerin bünyesinde var olan cihazların sıfır yanılgı yaparak kapasitelerinin altında
çalışmamasını sorgulamak ve gözlemlemek şirketlere düşen bir vazifedir. Şirketler bakım
ve onarım usullerini kullanarak ileri bir zamanda yaşanabilecek makine kaynaklı teknik
meseleleri görebilir ve bunlara zamanında temkin alarak iş topallamasını en aza indirebilir. Ayrıca
şirketler bu yönetimi kullanarak azami bereketi tutmaya çalışırlar. Şirketler bakım
alanında; kuruluş ömrünü çoğaldırmak, imal maliyetini düşürmek, imal devamlılığı sağlamak ve
mahsul niteliğinde çoğalış göstermek ismine belirli başlı faaliyetler yürütür. Bu bakım tasarılarında
şirketler zamanla yapılacak olan bakımlar için alınacak yedek parça ve bunları sağlayacak iş
eforu lüzumlarını bir kumpas çerçevesine reelleştirir. Karekod Yazılımı , Stok Sistemleri 
Şirketler makine ve kuruluş mevzularında en uzun ömürlü ve hiç yanılgı yaşamadan bunları
kullanmayı emeller. Bunları yaparken de en az gideri tutmaya çalışır. Şayet şirketler
doğru bakım ve onarım yönetimi sağlarlarsa var olan donanım giderlerini imalin
giderlerinin %10 oranında daha düşük bir biçimde asıllaştırmış olur.Barkod Takibi 

Karekod Yazılım Sistemi

Karekod Bilindiği üzere bir çok sektörde kullanılabilmektedir. Geleceğin Teknolojisinin ilk 10′ unda gösterilen qr kod uygulamaları işletmelerin bilgilerini tutabileceği gibi Fabrika, Belediye, Ambar, Otomat sistemleri, Lojistik, İlaç sektörü gibi sayabileceğimiz bir çok alanda büyük işler başararak insan eforunu en aza indirgeyebilir. Qr Kod 1997 yılında barkod sistemi ile başladığımız Kod sistemlerine siz kıymetli müşterilerimize karekod entegrasyonu ile hizmet vermekteyiz, Aklınıza gelen her dalda cep telefonu ile entegre çalışabilen karekod nedir uygulamaları Raporlama seçenekleri ile sizi tatmin edecek kodlamalara sahiptir,Karekod Yazılımı

Stok Takibi

Karekod Yazılımı Nedir

Karekod Bilindiği üzere bir çok sektörde kullanılabilmektedir. Geleceğin Teknolojisinin ilk 10′ unda gösterilen qr kod uygulamaları işletmelerin bilgilerini tutabileceği gibi Fabrika, Belediye, Ambar, Otomat sistemleri, Lojistik, İlaç sektörü gibi sayabileceğimiz bir çok alanda büyük işler başararak insan eforunu en aza indirgeyebilir. 1997 yılında barkod sistemi ile başladığımız Kod sistemlerine siz kıymetli müşterilerimize karekod entegrasyonu ile hizmet vermekteyiz, Karekod Programı Aklınıza gelen her dalda cep telefonu ile entegre çalışabilen karekod nedir uygulamaları Raporlama seçenekleri ile sizi tatmin edecek kodlamalara sahiptir,Qr kod programı,Barkod programı  Stok Takibi

Karekod Programı

Karekod Bilindiği üzere bir çok sektörde kullanılabilmektedir. Geleceğin Teknolojisinin ilk 10′ unda gösterilen qr kod uygulamaları işletmelerin bilgilerini tutabileceği gibi Fabrika, Belediye, Ambar, Otomat sistemleri, Lojistik, İlaç sektörü gibi sayabileceğimiz bir çok alanda büyük işler başararak insan eforunu en aza indirgeyebilir. 1997 yılında barkod sistemi ile başladığımız Kod sistemlerine siz kıymetli müşterilerimize karekod entegrasyonu ile hizmet vermekteyiz, Aklınıza gelen her dalda cep telefonu ile entegre çalışabilen karekod nedir uygulamaları Raporlama seçenekleri ile sizi tatmin edecek kodlamalara sahiptir,Qr kod programı, Karekod Yazılımı

 

Depo Karekod sistemi

– QR Kod, çok daha fazla ölçüde harf ve sayı barındırabilmektedir.
– Bayağı barkodların onda biri oranına kadar küçültülerek kullanılabilme ihtimaline
sahiptir.
– Taranma sürati, her açıdan seçilebilir ve okunabilir olması, bir başka avantajdır.
– Bütün lekelilik ya da bozulma gidişatında okunmasa da, emin bir seviyeye kadar
kirlenmiş ya da bozulmuş QR kodlar okunabilmektedir.
QR kod, duraklardaki reklam panolarından, mecmua sayfalarına kadar oldukça fazla alanda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa’da, eğitim ve reklamcılık alanlarında
QR kod uygulamasının sıklıkla müracaat etilen bir usul olduğu görülmektedir.Karekod yazılım, stok takibi, barkodlu yazılımı,  

Karekod Depo Yazılımı

Karekod, Japonya’da 1994 senesinde Denso Wave tarafından geliştirilen, iki ebatlı bir koddur. Karekodlar, basmakalıp barkodlardan değişik olarak iki güzergahta da bilgi depolayabilen, böylece daha fazla bilgi gizleyebilen barkodlardır. Mahsullerin, parçaların bilgilerini ve özelliklerini gizleyen bu teknoloji barkod teknolojisinin devamı kalitesindedir.Teknolojinin her geçen bir hayli geliştiği günümüz çağında iş yerlerinin bu başkalaşıma adapte olması neredeyse lüzumlu hale geldi. Ambar Takibi Depo otomasyonu da bu teknolojik gelişmelerden birisidir. Dünya üzerinde oldukça gelişmiş depo otomasyonları bulunmaktadır. Bu depo otomasyon sistemleri ile firmalar maliyetlerini ciddi oranda azaltmakta ve en asgari seviyelere getirebilmektedir. Depo Stok, Karekod Yazılımı

Karekod Nedir

Karekod Aşinayı üzere bir çok sektörde kullanılabilmektedir. Geleceğin Teknolojisinin ilk 10′ unda gösterilen qr kod uygulamaları şirketlerin bilgilerini yakalayabileceği gibi Fabrika, Belediye, Ambar, Otomat sistemleri, Lojistik, İlaç sektörü gibi sayabileceğimiz bir çok alanda büyük işler muvaffak olarak insan eforunu en aza indirgeyebilir. 1997 senesinde barkod sistemi ile başladığımız Kod sistemlerine siz bedelli alıcılarımıza karekod entegrasyonu ile hizmet vermekteyiz, Usunuza gelen her dalda cep telefonu ile entegre çalışabilen karekod nedir uygulamaları Raporlama alternatifleri ile sizi tatmin edecek kodlamalara sahiptir,Qr kod programı

Qr Kod Programı

Karekod Aşinayı üzere bir çok sektörde kullanılabilmektedir. Geleceğin Teknolojisinin ilk 10′ unda gösterilen qr kod uygulamaları şirketlerin bilgilerini yakalayabileceği gibi Fabrika, Belediye, Ambar, Otomat sistemleri, Lojistik, İlaç sektörü gibi sayabileceğimiz bir çok alanda büyük işler muvaffak olarak insan eforunu en aza indirgeyebilir. 1997 senesinde barkod sistemi ile başladığımız Kod sistemlerine siz bedelli alıcılarımıza karekod entegrasyonu ile hizmet vermekteyiz, Usunuza gelen her dalda cep telefonu ile entegre çalışabilen karekod programı uygulamaları Raporlama alternatifleri ile sizi tatmin edecek kodlamalara sahiptir,

Qr Kod Yazılımı

Karekod Aşinayı üzere bir çok sektörde kullanılabilmektedir. Geleceğin Teknolojisinin ilk 10′ unda gösterilen qr kod uygulamaları şirketlerin bilgilerini yakalayabileceği gibi Fabrika, Belediye, Ambar, Otomat sistemleri, Lojistik, İlaç sektörü gibi sayabileceğimiz bir çok alanda büyük işler muvaffak olarak insan eforunu en aza indirgeyebilir. 1997 senesinde barkod sistemi ile başladığımız Kod sistemlerine siz bedelli alıcılarımıza karekod entegrasyonu ile hizmet vermekteyiz, Usunuza gelen her dalda cep telefonu ile entegre çalışabilen karekod uygulamaları Raporlama alternatifleri ile sizi tatmin edecek kodlamalara sahiptir, Stok Takibi , Qr kod Yazılımı