Yazılar

Bakım Takip Sistemi

Şirketlerin bünyesinde var olan cihazların sıfır yanılgı yaparak kapasitelerinin altında
çalışmamasını sorgulamak ve gözlemlemek şirketlere düşen bir vazifedir. Şirketler bakım
ve onarım usullerini kullanarak ileri bir zamanda yaşanabilecek makine kaynaklı teknik
meseleleri görebilir ve bunlara zamanında temkin alarak iş topallamasını en aza indirebilir. Ayrıca
şirketler bu yönetimi kullanarak azami bereketi tutmaya çalışırlar. Şirketler bakım
alanında; kuruluş ömrünü çoğaldırmak, imal maliyetini düşürmek, imal devamlılığı sağlamak ve
mahsul niteliğinde çoğalış göstermek ismine belirli başlı faaliyetler yürütür. Bu bakım tasarılarında
şirketler zamanla yapılacak olan bakımlar için alınacak yedek parça ve bunları sağlayacak iş
eforu lüzumlarını bir kumpas çerçevesine reelleştirir. Karekod Yazılımı , Stok Sistemleri 
Şirketler makine ve kuruluş mevzularında en uzun ömürlü ve hiç yanılgı yaşamadan bunları
kullanmayı emeller. Bunları yaparken de en az gideri tutmaya çalışır. Şayet şirketler
doğru bakım ve onarım yönetimi sağlarlarsa var olan donanım giderlerini imalin
giderlerinin %10 oranında daha düşük bir biçimde asıllaştırmış olur.Barkod Takibi 

Endüstriyel Yazılım Çözümleri

Farklı tipte işletme programlarını endüstriyel alanlara uygun bir şekilde optimize ederek
kullanılan programlara endüstriyel yazılım adı verilir. Endüstriyel alanda kullanılmak üzere
tasarlanan bu yazılımlar üretim aşamasına katkıda bulunmanın yanında var olan yürütme
işlemlerinde de kontrol amaçlı kullanılmaktadır. Bunların yanında tasarım ve servis sağlayıcı
olarak da görev yapabilen yazılım türleri de mevcuttur.

Teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde üretim alanına girmesi kaçınılmaz bir son olarak
yaşandı. Bakıldığında klasik metotların yerini dijital dünyaya bırakması zaman ve ekonomik
açıdan işletmelere büyük bir fayda sağladığı bir kesin. Artık var olan veriler daha güçlü bir
konumda elde edilebilir ve saklanabilir bir hale geldi. Endüstriyel yazılım gibi pek çok yazılım
yapılan işi daha verimli bir hale getirdi. Eskiden yaşanan sorunlar bu yazılımlar sayesinde en
aza inmekle birlikte kolay bir şekilde çözüme kavuşması bakımdan işletmelere büyük bir
kolaylık sağladı.

Endüstriyel Yazılımın Önemi
Karekod yazılım tarafından sağlanan endüstriyel yazılım çözümleri endüstriyel alanda
üretimin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları kolaylaştırır. Endüstri 4.0 ile birlikte çok
büyük değişiklikler ve gelişmeler yaşanmakta. Sektör bir dijital devrim yaşıyor. İnsan kaynaklı
üretim yerini yavaş yavaş yarı otonom bir sisteme bırakıyor. Bu gelişen dünyada yaşanan bu
değişiklikleri kulak ardı etmek büyük bir hata olur. Bu kapsamda büyümek ve çağa ayak
uydurmak adına endüstriyel yazılım çözümlerine başvurmak en büyük gerekliliktir.