Yazılar

Gübre Barkod Sistemi

Besin Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Genel Müdürlüğünce; piyasaya talep edilen gübrelerin ambalajlama düzeyinden son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına müteveccih olarak, ülke tarımında kullanılan gübrelerin taklit, tağşiş ve sahteciliğin önlenerek dağıtımının emeline uygun yapılması, tehlikesiz biçimde kullanılması ve bu anlamda zirai faydalılığı artırılması ile gübre imal ve tüketiminin kayıt altına alınabilmesi emeliyle Gübre Takip Sistemi kurulmaktadır.

Bakım Takip Sistemi

Şirketlerin bünyesinde var olan cihazların sıfır yanılgı yaparak kapasitelerinin altında
çalışmamasını sorgulamak ve gözlemlemek şirketlere düşen bir vazifedir. Şirketler bakım
ve onarım usullerini kullanarak ileri bir zamanda yaşanabilecek makine kaynaklı teknik
meseleleri görebilir ve bunlara zamanında temkin alarak iş topallamasını en aza indirebilir. Ayrıca
şirketler bu yönetimi kullanarak azami bereketi tutmaya çalışırlar. Şirketler bakım
alanında; kuruluş ömrünü çoğaldırmak, imal maliyetini düşürmek, imal devamlılığı sağlamak ve
mahsul niteliğinde çoğalış göstermek ismine belirli başlı faaliyetler yürütür. Bu bakım tasarılarında
şirketler zamanla yapılacak olan bakımlar için alınacak yedek parça ve bunları sağlayacak iş
eforu lüzumlarını bir kumpas çerçevesine reelleştirir. Karekod Yazılımı , Stok Sistemleri 
Şirketler makine ve kuruluş mevzularında en uzun ömürlü ve hiç yanılgı yaşamadan bunları
kullanmayı emeller. Bunları yaparken de en az gideri tutmaya çalışır. Şayet şirketler
doğru bakım ve onarım yönetimi sağlarlarsa var olan donanım giderlerini imalin
giderlerinin %10 oranında daha düşük bir biçimde asıllaştırmış olur.Barkod Takibi 

Bakım ve Onarım Takip Sistemleri

Bakım ve Onarım

İşletmelerin bünyesinde var olan makinelerin sıfır hata yaparak kapasitelerinin altında
çalışmamasını denetlemek ve gözlemlemek işletmelere düşen bir görevdir. İşletmeler bakım
ve onarım yöntemlerini kullanarak ileri bir zamanda yaşanabilecek makine kaynaklı teknik
sorunları görebilir ve bunlara zamanında önlem alarak iş aksamasını en aza indirebilir. Ayrıca
işletmeler bu yönetimi kullanarak en yüksek verimi yakalamaya çalışırlar. İşletmeler bakım
alanında; tesis ömrünü arttırmak, üretim maliyetini düşürmek, üretim sürekliliği sağlamak ve
ürün kalitesinde artış göstermek adına belli başlı faaliyetler yürütür. Bu bakım planlarında
işletmeler zamanla yapılacak olan bakımlar için alınacak yedek parça ve bunları sağlayacak iş
gücü ihtiyaçlarını bir düzen çerçevesinde gerçekleştirir.

İşletmeler makine ve tesis konularında en uzun ömürlü ve hiç hata yaşamadan bunları
kullanmayı amaçlar. Bunları yaparken de en az gideri yakalamaya çalışır. Eğer işletmeler
doğru bakım ve onarım yönetimi sağlarlarsa var olan ekipman masraflarını üretimin
masraflarının %10 oranında daha düşük bir şekilde gerçekleştirmiş olur.

Bakım Takip Çözümleri

Karekod yazılım tarafından hizmet verilen bakım takip çözümleri işletmelerin makine,
ekipman ve teçhizatlarının bakım planlarını hazırlamalarında yaşanacak bakım giderlerini
hesaplamaya ve buna yönelik çalışmalar yürütmeye olanak sağlar. Periyodik aralıklarla
yaşanan arıza istatistikleri bu hizmet ile izlenebilir bir hale gelir. Bu sayede işletmeler bakım
zamanını düzgün bir şekilde takip ederek zaman ve ekonomik olarak kazanç sağlamış
olacaktır.