Yazılar

Hal Kayıt Sistemi

>Hal Kayıt Sistemi ile sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı ve iletişimin sağlanması, sektördeki kayıt dışılığın önlenmesi, hesap verilebilirlik ile saydamlığın sağlanması, kamu sektörünün, sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesi ve düzenlemeler  barkod programı oluşturabilmesi, tüketicilerin, ürün künyeleri sayesinde tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği gibi bilgilere ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Hal Kayıt Sistemi

Bakım Takip Sistemi

İşletmelerin bünyesinde var olan makinelerin sıfır hata yaparak kapasitelerinin altında
çalışmamasını denetlemek ve gözlemlemek işletmelere düşen bir görevdir. İşletmeler bakım
ve onarım yöntemlerini kullanarak ileri bir zamanda yaşanabilecek makine kaynaklı teknik
sorunları görebilir ve bunlara zamanında önlem alarak iş aksamasını en aza indirebilir. Ayrıca
işletmeler bu yönetimi kullanarak en yüksek verimi yakalamaya çalışırlar. İşletmeler bakım
alanında; tesis ömrünü arttırmak, üretim maliyetini düşürmek, üretim sürekliliği sağlamak ve
ürün kalitesinde artış göstermek adına belli başlı faaliyetler yürütür. Bu bakım planlarında
işletmeler zamanla yapılacak olan bakımlar için alınacak yedek parça ve bunları sağlayacak iş
gücü ihtiyaçlarını bir düzen çerçevesinde gerçekleştirir.
İşletmeler makine ve tesis konularında en uzun ömürlü ve hiç hata yaşamadan bunları
kullanmayı amaçlar. Bunları yaparken de en az gideri yakalamaya çalışır. Eğer işletmeler
doğru bakım ve onarım yönetimi sağlarlarsa var olan ekipman masraflarını üretimin
masraflarının %10 oranında daha düşük bir şekilde gerçekleştirmiş olur.
Bakım Takip Çözümleri
Karekod yazılım tarafından hizmet verilen bakım takip çözümleri işletmelerin makine,
ekipman ve teçhizatlarının bakım planlarını hazırlamalarında yaşanacak bakım giderlerini
hesaplamaya ve buna yönelik çalışmalar yürütmeye olanak sağlar. Periyodik aralıklarla
yaşanan arıza istatistikleri bu hizmet ile izlenebilir bir hale gelir. Bu sayede işletmeler bakım
zamanını düzgün bir şekilde takip ederek zaman ve ekonomik olarak kazanç sağlamış
olacaktır.