Yazılar

Endustriyel Yazılım Çözümleri

Değişik tipte şirket programlarını endüstriyel alanlara uygun bir biçimde optimize ederek
kullanılan programlara endüstriyel yazılım ismi verilir. Endüstriyel alanda kullanılmak üzere
planlanan bu yazılımlar yapım düzeyine katkıda bulunmanın yanında var olan yürütme
operasyonlarında da hakimiyet emelli kullanılmaktadır. Bunların yanında tasarım ve servis sağlayıcı
olarak da misyon yapabilen yazılım cinsleri de mevcuttur.

Teknolojik büyümelerin süratli bir biçimde yapım alanına girmesi kaçınılmaz bir son olarak
yaşandı. Bakıldığında basmakalıp metotların yerini dijital dünyaya vazgeçmesi zaman ve ekonomik
açıdan firmalara büyük bir fayda sağladığı bir kesin. Artık var olan bilgiler daha eforlu bir
konumda elde edilebilir ve saklanabilir bir hale geldi. Endüstriyel yazılım gibi pek çok yazılım
yapılan işi daha yararlı bir hale getirdi. Daha Öncekinden yaşanan meseleler bu yazılımlar sayesinde en
aza inmekle beraber basit bir biçimde çözüme kavuşması bakımdan firmalara büyük bir
basitlik sağladı.

Endüstriyel Yazılımın Önemi
Karekod yazılım tarafından sağlanan endüstriyel yazılım çözümleri endüstriyel alanda
yapımın niteliğini çoğaldırmaya müteveccih çalışmaları basitleştirir. Sanayi 4.0 ile beraber çok
büyük farklılıklar ve büyümeler yaşanmakta. Sektör bir dijital devrim yaşıyor. İnsan kaynaklı
yapım yerini yavaş yavaş yarı özerk bir sisteme vazgeçiyor. Bu büyüyen dünyada yaşanan bu
farklılıkları kulak arkasını etmek büyük bir kusur olur. Bu kapsamda gelişmek ve çağa ayak
uydurmak ismine endüstriyel yazılım çözümlerine müracaat etmek en büyük lüzumluluktur.

Bakım Takip Sistemi

İşletmelerin bünyesinde var olan makinelerin sıfır hata yaparak kapasitelerinin altında
çalışmamasını denetlemek ve gözlemlemek işletmelere düşen bir görevdir. İşletmeler bakım
ve onarım yöntemlerini kullanarak ileri bir zamanda yaşanabilecek makine kaynaklı teknik
sorunları görebilir ve bunlara zamanında önlem alarak iş aksamasını en aza indirebilir. Ayrıca
işletmeler bu yönetimi kullanarak en yüksek verimi yakalamaya çalışırlar. İşletmeler bakım
alanında; tesis ömrünü arttırmak, üretim maliyetini düşürmek, üretim sürekliliği sağlamak ve
ürün kalitesinde artış göstermek adına belli başlı faaliyetler yürütür. Bu bakım planlarında
işletmeler zamanla yapılacak olan bakımlar için alınacak yedek parça ve bunları sağlayacak iş
gücü ihtiyaçlarını bir düzen çerçevesinde gerçekleştirir.
İşletmeler makine ve tesis konularında en uzun ömürlü ve hiç hata yaşamadan bunları
kullanmayı amaçlar. Bunları yaparken de en az gideri yakalamaya çalışır. Eğer işletmeler
doğru bakım ve onarım yönetimi sağlarlarsa var olan ekipman masraflarını üretimin
masraflarının %10 oranında daha düşük bir şekilde gerçekleştirmiş olur.
Bakım Takip Çözümleri
Karekod yazılım tarafından hizmet verilen bakım takip çözümleri işletmelerin makine,
ekipman ve teçhizatlarının bakım planlarını hazırlamalarında yaşanacak bakım giderlerini
hesaplamaya ve buna yönelik çalışmalar yürütmeye olanak sağlar. Periyodik aralıklarla
yaşanan arıza istatistikleri bu hizmet ile izlenebilir bir hale gelir. Bu sayede işletmeler bakım
zamanını düzgün bir şekilde takip ederek zaman ve ekonomik olarak kazanç sağlamış
olacaktır.